Marka başvurusu nasıl yapılır; Marka tescil başvurusu iki şekilde yapılabilir. Birincisi Marka ve Patent firma ve vekilleri aracılığıyla online marka tescil başvurusu yapılır. İkincisi ise başvuru sahipleri bizzat kendileri fiziki olarak TÜRKPATENT‘ e marka tescil başvurusu yapabilir.

Ancak; Çubuk Patent olarak her ne kadar fiziksel başvurular başvuru sahiplerine Marka ve Patent vekil ve firmalarına ödedikleri danışmanlık ve takip ücreti bakımından kısmen olsa maddi kazanımları olsa bile, marka tescil başvurusunun ret edilmesi halinde markaya yapılan yatırımların tümden heba olma riski, uygun hukuki argümanlar olmamasına rağmen başvurunun reddine yapılacak itirazların hem maliyetleri hem de lehe sonuç doğurmama riski nedeniyle hem zaman hem maddi ve manevi kayıplar, bir şekilde yayın kararı çıksa bile bu kez üçüncü taraflarca yapılacak yayına itiraz sonucunda marka tescil başvurusunun ret edilmesi halinde harcanan tüm emek ve maliyetler bir arada düşünüldüğünden marka tescil başvurusunun konusunda uzman ve deneyimi Çubuk Patent marka ve patent vekilleri tarafından başvurunun yapılması daha yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Online Marka Başvuru

Marka tescili başvurusunu artık online yapılmaktadır. Başvuru aşamasında özellikle mal ve hizmet listesi, marka örneği vb. birçok önemli ayrıntı, uygu ve yasal şartları gerektirir şekilde başvuruya konu edinilmemesi halinde hak kayıpları olabileceği gibi, ödenen ücretler de iade edilmemektedir.

Örneğin marka örneği yani logonun hatalı kayıt yapılmasından sonra bu logo üzerinde herhangi bir değişiklik isteği kabul edilmez.

Çubuk Patent; Patent, logo, marka tescili vb tüm başvurularını online olarak yapmakta ve gün içinde barkotlu, başvuru numarası ve evrak kayıt numarasının olduğu resmi Türk Patent başvuru alındı belgesi başvuru sahiplerine göndermektedir.

Çubuk Patent olarak, Marka tescil başvuru alındı belgesinin marka belgesi isteyen her kurum için tescil sürecinde kullanılabilir bir belge olduğunu hemen hatırlatmak isteriz. Örneğin COM TR uzantılı alan adı tahs