Patent Başvurusu Nasıl Yapılır, Patent Ön Aştırma, Patent Başvuru Formu, Patent Tarifname, Patent İstemleri, Patent Özeti ve Patent başvurusundaki resimlerim nasıl olması gerektiği konuları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak patent başvurusunda aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır.

Çubuk Patent ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Yukarıdaki maddeler halinde yazılı başvuru unsurlarının hazırlanması ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

PATENT ÖN ARAŞTIRMA | ÇUBUK PATENT

 

patent on araştırma-çubuk patent
patent on araştırma-çubuk patent

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır , Çubuk Patent olarak, patent başvuru yapmadan önce buluş konusu teknik alan ile ilgili ön araştırma yapılmasını tavsiye ediyoruz.

Birçok başvuru, yeni olmaması nedeniyle patent başvuru sürecinde belge alamamakta veya
mahkemelerde dava konusu yapılmaktadır. Gerek başvuru öncesi yapılan Ar-Ge maliyetleri, patent başvurusu için ödenen resmi ve danışmanlık ücretleri ve en önemlisi zaman kaybı gibi telafisi güç zararları engellemek için mutlaka ön araştırma yaparak, başvurunun yeni olup olmadığı konusunda kesin olmasa bile biraz bilgi ve fikre sahip olmanın önemli olacağını hatırlatmak isteriz.

Çubuk Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Başvuru öncesi Türk Patent ve Marka Kurumundan ücretini ödemek kaydıyla ön araştırma yaptırabileceğiniz gibi, Ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet sitelerini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Patent Sorgulama ve Araştırma

– Detaylı Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/detayli
– Gelişmiş Arama: https://portal.turkpatent.gov.tr/anonim/arastirma/patent/gelismis-arama

2. Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) online patent araştırma veri tabanıdır. Çeşitli ülke ve
patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.
https://worldwide.espacenet.com/  veya https://tr.espacenet.com/

3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) online patent araştırma veri tabanıdır.
Bu veri tabanı ile 33 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz
https://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

4. ABD Patent Ofisi’nin (USPTO) online patent araştırma veri tabanıdır.
https://www.uspto.gov/patents/process/search/

5. Google firmasının online patent araştırma veri tabanıdır. Veri tabanı ile ABD patent
dokümanlarına ulaşabilirsiniz.
https://www.google.com/patents

6. Ayrıca, birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri için
https://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp 

 

PATENT BAŞVURU FORMU | ÇUBUK PATENT

 

patent başvuru formu-çubuk patent
patent başvuru formu-çubuk patent

Patent başvuru formunda aşağıdaki unsurlar bulunmaktadır.

1. Başvuru Bilgileri

– Başvuru Şekli
– Erken Yayın Talebi
– Türkçe Çeviri Süre Talebi
– Referans Numarası
– Patent Sınıfı
– Tarifname Dili
– Buluş Başlığı
– Tarifname
– İstem
– Özet
– Resim

2. Başvuru Sahibi

– Adı-Soyadı/Unvanı
– Adres
– Uğruğu
– TC Kimlik/Vergi Numarası

3. Buluş Sahibi

– Adı-Soyadı
– Adres
– TC Kimlik Numarası
– Uyruğu

4. Rüçhan Bilgileri
Rüçhan Çeşidi,  Ülke Sergi Adı, Başvuru Numarası ve Tarih

5. Vekil Bilgisi
Başvuru vekil veya vekil firma aracılığıyla yapılıyorsa vekil bilgisi  yazılmalıdır.

6. Ödeme Bilgisi

– Ödeme Şekli
– Dekont/Ödeme Tarihi:
– Dekont/Provizyon Numarası:
– Tutar

7. Fatura Bilgisi
Ödeme yapan şahıs/şirket bilgileri

8. Diğer Başvuru Sahipleri
(Başvuru Sahibinin Birden Fazla Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

9. Diğer Buluş Sahipleri
(Birden Fazla Buluş Sahibi Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

10. Diğer Rüçhan Bilgileri
(Birden Fazla Rüçhan Olması Durumunda Bilgiler Bu Alanda Yer Alacaktır)

 

PATENT BAŞVURU ÜCRETLERİ | ÇUBUK PATENT

patent başvuru ücretleri-çubuk patent

patent başvuru ücretleri-çubuk patent

 

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır , Patent başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde
Türk Patent ve Marka Kurumu’ na ödenmeli ve ödemenin yapıldığını gösteren bilgi
TÜRKPATENT’  e gönderilmelidir.

Rüçhanlı başvuru ücretleri, Çevrimiçi (Online) Evrak(ÇES) sistemi üzerinde başvuru formu oluştururken rüçhan bilgileri kısmında belirtilen rüçhan sayısına göre değişmektedir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır , Çubuk Patent ve iştirakleri olduğumuz Etkin Patent tüm hizmet ücretlerinde İNDİRİM uygulamaya devam etmektedir. Çubuk Patent, patent ücreti ve faydalı model ücretlerini ve Etkin Patent’ in patent ücreti ile resmi TÜRKPATENT, patent işlem ücretlerini birlikte incelemenizi, patent araştırma ve inceleme rapor maliyetlerini ve patent belge ücreti dahil toplam maliyetleri yazılı teklif halinde almanızı ve mutlaka karşılaştırma yapmanızı özellikle öneriyoruz. TÜRKPATENT’ in tüm resmi harçlarında KDV DAHİL olmasına rağmen bir takım firmaların fazladan % 18 KDV eklemektedir. Bu duruma özellikle dikkat etmenizi, web sayfalarında veya yazılı fiyat teklifi alırken mutlaka KDV DAHİL fiyatları yazılı talep etmenizi öneriyoruz.

 

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır , Başvuru aşamasında tarifname takımı Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü
Kuruluş Anlaşmasına taraf veya karşılıklılık ilkesini uygulayan devletlerin resmî dillerinden
biri ile verilebilir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır , Patent veya faydalı model başvurularında, Türkçe çeviriler herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu’ na gönderilmesi gerekmektedir.

 

PATENT TARİFNAME | ÇUBUK PATENT

 

patent tarifname-çubuk patent
patent tarifname-çubuk patent

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ,Patent tarifname hazırlanırken aşağıdaki tüm unsurlar dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde şekli noksanlık nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu noksan bildirimi yapmakta ve iki ay içinde ilgili noksanların giderilmesini istemektedir. Noksanların giderilmemesi veya yasal mevzuata uygun noksanlarının tamamlanmaması nedeniyle  patent başvurusu re’sen reddedilmektedir.

– Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı en önemli kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olarak yazılması gerekmektedir.

– Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılması gerekir.
Buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olması gerekmektedir.

– Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması
tavsiye edilmektedir.

1. Teknik Alan

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.
Örnek:
Buluş, …………….. ile ilgilidir.

2. Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer
buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında
anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi
koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında
olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.

3. Buluşun Amacı

Buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler,
sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler
anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir
önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin
ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

4. Şekillerin açıklaması

Başvurunuzda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste
halinde verilmelidir.

5. Şekillerdeki referansların açıklaması

Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile
gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer
şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde
belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen
referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.

6. Buluşun açıklaması

Bu kısım, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını
sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım
sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez
içinde yazılmalıdır.

7. Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde
yararlanılabileceği gibi konular belirtilmelidir.

 

PATENT İSTEMLER | ÇUBUK PATENT

 

patent istemler-çubuk patent
patent istemler-çubuk patent

Patent istemleri hazırlanırken aşağıda yazılı unsurlara dikkat edilmelidir.

1. İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin
belirtildiği alandır. Yani koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması
istenen teknik özellikler istemlere yazılması gerekir. İstemlerde yazılmayan özellikler
yeni olsa bile korunamaz.

2. İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.

3. İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka
açıklanmış olması gerekir. Dahası istemler, tarifnamede anlatılan buluşun
kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

4. İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem
içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler
varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana
(bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir
(bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir). Bağımlı istem
sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya
kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan
birinin oluşması gerekir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.
b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.
c) Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde
korunmasının uygunsuz olması.

Birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında
en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

Aşağıda istemlerin birbirine bağlanmasıyla ilgili örnekler verilmiştir. Bu örneklerin
her birinin farklı bir başvurudan alındığı varsayılmalıdır.

A. Kabul edilebilir çoklu bağımlı istem örnekleri

İstem 5. İstem 3 veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. Yukarıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 16. İstem 1, 7, 12, veya 15’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 8. 4-7 nolu istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği
— İstem 11. İstem 1, 2, ve 7-10’dan herhangi birindeki gibi bir cihaz olup,
özelliği —

B. Kabul edilmeyen çoklu bağımlı istem örnekleri

– İstemin farklı istemlere alternatif yolla gönderme yapmaması:
İstem 5. İstem 3 ve 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. İstem 3 ve/veya 4’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 9. İstem 1-3’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
– İstem 9. İstem 1 ila 3’teki gibi bir cihaz olup,
özelliği — İstem 9. İstem 1 ile 3’teki gibi bir cihaz
olup, özelliği —
İstem 9. İstem 1 veya 2 ve 7 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 6. Yukarıdaki istemlerdeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 6. İstem 1, 2, 3, 4 ve/veya 5’teki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 10. İstem 1-3 veya 7-9’daki gibi bir cihaz olup, özelliği —

5. İstemin kendisinden sonraki bir isteme atıfta bulunması:
İstem 3. Aşağıdaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir cihaz olup, özelliği —
İstem 5. İstem 4 veya 8’deki gibi bir cihaz olup, özelliği — – Farklı özelliklere sahip iki farklı istem grubunun aynı istemde kullanılması:

6. İstem 9. İstem 1 veya 4’teki cihazın istem 6, 7 veya 8’e göre üretim yöntemi olup, özelliği –

7. Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım,
“olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade
edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya
özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım
olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

8. Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç
kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem …..’deki ……” şeklinde) bulunulmalıdır.
Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler
belirtilmelidir.

Ürün/aparat istemleri:

1) Buluş, diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;

-görsel unsurlar içeren, takılıp çıkarılabilir, değiştirilebilir en az bir üst parça,
-bu üst parçaların yerleştirildiği en az bir kapak,
-üst parçaların kapaklar üzerine takılıp çıkartılabilmesini sağlayan en az bir çentik (7) ile
bu çentiğin (7) geçtiği en az bir çentik girintisi (6) içermesidir.

2) İstem 1’e göre diş fırçası koruma kabı olup, özelliği;
-sol üst parça (1) ve sağ üst parça (2),bu üst parçaların yerleştirildiği sol kapak (3) ve sağ
kapak (4),

3) sol üst parça (1) ve sağ üst parçanın (2), sırasıyla sol kapak (3) ve sağ kapak (4) üzerine
takılıp çıkartılabilmesini sağlayan çentikler (7) ile bu çentiklerin (7) geçtiği çentik
girintileri (6) içermesidir.

Yöntem (metot) istemleri:
1) Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;
– ahşap malzemenin kesilmesi (101),
– kesilen malzemenin boyanması (102),
– boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),
– kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),
– kapının preslenmesi (105),
işlem adımlarından oluşmasıdır.
2) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ……………
3) İstem 1’deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması adımında ………

9. İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü
bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile
tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına
“yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı
sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve
parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan
fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ………… sahip olmasıdır” şeklinde).

10. İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet
kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.

 

PATENT ÖZET VE RESİMLERİ | ÇUBUK PATENT

 

patent özet ve resimleri-çubuk patent
patent özet ve resimleri-çubuk patent

Patent başvuru dokümanlarında ayrıca ÖZET ve teknik resimler de bulunmaktadır.

Patent Özeti

– Buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır, koruma kapsamının belirlenmesinde
ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz.

– Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da buluş başlığı yazılmalıdır. Burada belirtilen
buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Patent Teknik Resimler

1. Tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda
resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını
kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.

2. Resimler, çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimler
olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir.
Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Ancak buluşun başka türlü
gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı
durumlarda fotoğraf kullanılabilir.

3. Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu
numaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır.
Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3”
şeklinde olmalıdır.

4. Aynı resim sayfası birkaç şekil içerebilir. İki veya daha fazla sayfa üzerinde bulunan
şekiller aslında bir bütün şekli oluşturuyorsa, bu şekiller, çeşitli sayfalar üzerinde görünen
şekillerin herhangi birinin herhangi bir kısmı gizli kalmadan, tüm şeklin bir araya
getirilebileceği şekilde düzenlenir. Farklı şekiller sayfa veya sayfalar üzerinde, tercihen dikey
bir konumda, birbirlerinden net bir şekilde ayrılmış olarak, sayfada boş yer bırakmadan
düzenlenir. Şekiller dikey konumda düzenlenmemişse, şekillerin üst kısmı sayfanın sol
tarafında olacak biçimde yatay olarak düzenlenir. Farklı şekiller, sayfa numaralarından farklı
olarak, ardışık şekilde numaralandırılır.

5. Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.

6. Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.

7. Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı
ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil
numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece gerekli olduğu durumlarda, tek kelimeyi
(su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir.

8. Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki
çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir
renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.

9. Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır.

10.Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar
büyük çizilmemelidir.

11. Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.

12. Bültende yayımlanması istenen resim ilk sayfada verilmelidir.

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.

Bir yanıt yazın